Reiki

De activiteiten binnen mijn praktijk zijn divers. Naast o.a. adviesgesprekken, coaching,  en didactisch onderzoek, geef ik ook, voor wie daar behoefte aan heeft, Reiki behandelingen. Soms los, maar dit kan, wanneer jij dat wilt, ook onderdeel zijn van een coachtraject.

Op mijn weg als coach werk ik voortdurend ook aan mijn eigen ontwikkelproces. Reiki is één van de dingen die mij geholpen heeft en nog helpt in het vergroten van mijn (zelf)bewustzijn. Het geven van Reiki is voor mij een samenspel tussen zo zuiver mogelijk waarnemen en het doorgeven van de helende universele energie. Om zo zuiver mogelijk te kunnen waarnemen moet ik mezelf aan de kant kunnen zetten, want het gaat niet om wat ik vind of voel, maar om dat wat jij waarneemt en ervaart en de duiding die jij eraan geeft. Vanuit compassie en oordeel-loos bewustzijn kan ik het beste dienstbaar zijn. Vanuit die dienstbaarheid geef ik de behandelingen en zal ik jou helpen in jouw ontwikkelproces.

Ik heb de mastergraad in oktober 2020 behaald.

 

Wat is Reiki?

Reiki staat voor het ontvangen, benutten en doorgeven van universele levensenergie. Deze energie stimuleert het zelfhelend vermogen. Reiki is een holistische natuurgeneeswijze en werk door op de volgende vijf niveaus:
  • fysiek
  • emotioneel
  • mentaal
  • spiritueel
  • energetisch.

Een Reiki behandeling kan ontspannend en verlichtend werken en bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling

Tijdens mijn werken met Reiki heb ik ervaren dat een behandeling beter werkt wanneer ik deze op afstand geef. Ik kan dan beter waarnemen. Ik zal je dus meestal niet aanraken tenzij ik op dat moment merk dat het meerwaarde heeft. Jij mag lekker gaan liggen en ervaren. Hoe meer je open staat voor het werken met energie hoe meer profijt je zult hebben van een behandeling. Voor de één zal het een stuk ontspanning opleveren en het loslaten van stress, voor een ander ontstaan er tijdens de behandeling ook inzichten die behulpzaam zijn op het pad van de persoonlijke ontwikkeling. Het kan zijn dat ik een boodschap doorkrijg voor jou in de vorm van taal of beelden. Die zal ik dan met je zal delen. Delen gebeurt altijd vanuit compassie. Reiki is geen middel om alles op te lossen, het kan je wel helpen op jouw pad van bewustzijns- en persoonlijkheidsontwikkeling.

Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat wanneer je leert voelen welke boodschap je lijf geeft, vanuit de blokkades die je ervaart en je hiermee aan de slag gaat, het effect van Reiki op de lange termijn groter zal zijn. Plat gezegd; je kunt blokkades opruimen, maar wanneer je hetzelfde blijft doen wat je altijd deed, komen ze weer terug.

Kun je niet naar de praktijk komen om wat voor reden dan ook dan kan ik je ook op afstand Reiki geven. Vanuit mijn praktijk maak ik contact, jij gaat lekker zitten of liggen en hoeft verder niets te doen. Na afloop bellen we en wisselen we uit wat we ervaren hebben. Een Reiki behandeling op deze manier inclusief nagesprek duurt ongeveer 3 kwartier.

Onder de tab ‘ervaringen‘ vind je dat wat Sandra en Wietske over een Reiki behandeling zeggen.

Wil jij ervaren wat reiki voor jou kan betekenen?  Neem dan contact op!