Wat anderen over mij zeggen.

 

 

‘Ik denk dat Lisette juiste een goede hulpverlener/ coach is omdat ze er voor je is en daadwerkelijk betrokken is. Jij telt echt voor haar, dat blijkt uit alles. Vanuit de zorgethiek is juist dat goede zorg. Ik hoop dat ze dat kan behouden wat dat is juist haar kracht.

Onafhankelijke derde die bij een gesprek aanwezig was.

 

‘Jasmijn vond het fijn om met je gesproken te hebben. Ook voor ons was het prettig. Het gaf meer inzicht in hoe Jasmijn denkt, leert, voelt en zich gedraagt.’

Moeder van Jasmijn na het adviesgesprek.

 

‘Nog hartelijk bedank voor het warme welkom, is fijn na de muren waar je op de school tegenaan loopt.’

Vader van Sander na het adviesgesprek.

 

‘ Dank voor je mail! Zo zie je maar weer dat echt luisteren (of in dit geval lezen) door de ontvanger (jij) iets heel anders oplevert dan in eerste instantie verwacht… Klinkt misschien vaag, maar je krijgt zo vaak mailtjes met een antwoord waarvan je denkt, ja, je hebt niet gelezen en niet begrepen wat ik vroeg. En in dit geval verwachtte ik (hoe suf) dezelfde reactie als in juni, maar gelukkig lees jij echt en begrijp je dus ook dat het gevoel nu anders is. Kortom, dank voor je heldere antwoord en echt luisteren! ‘

Moeder van Thijs

Bedankt voor de prachtige en accurate omschrijving van onze jongen. Dat geeft een stukje vertrouwen terug’ .

Moeder van Stijn, nadat ze het verslag van het adviesgesprek had ontvangen.

Dag Lisette,

Ik wil je even laten weten dat het onderzoek en je gesprek op school zo’n goede uitwerking heeft gehad. Ze zijn er direct maandag mee aan de slag gegaan waarop Joris stuiterend van energie en enthousiasme thuiskwam. Hij vertelde dat hij zoveel energie krijgt als hij nieuwe dingen leert, dat hij dan ook echt zichzelf kan zijn en de kracht heeft om zijn stoute kant tegen te houden, want dan hij is zichzelf niet (de kant die kwaad wordt om niets,ons provoceert, niet luistert). Mooi he, hoe hij dat verwoordt! Vond ik wel
leuk om je even te laten weten.
Sindsdien gaat het super goed met hem en ook in relatie tot ons. Hij leest,rekent, bouwt en heeft er lol in! Hij heeft zijn normale “stoutigheid” waarop hij aan te spreken en te corrigeren is. Geen onmacht meer bij hem of bij ons.
Bewijst maar eens dat kinderen echt aangesproken moeten worden op hun
capaciteiten, anders kunnen ze zich echt naar en vervelend gaan voelen, en ook zo gaan gedragen.
Het blijft vast niet zo’n flow, maar voor ons is het wel weer een duidelijk bewijs dat we deze weg moeten blijven bewandelen.

M.v.D, moeder van Joris.

“Lisette’s inlevingsvermogen was van vitaal belang voor het bevatten van complexe persoonlijke problemen. De ervaringen opgedaan in haar eigen omgeving stelt haar in staat de ontberingen van anderen te doorgronden, te begrijpen en te helpen bij het zoeken naar alternatieve benaderingen bij duurzame problemen. Ik heb veel aan haar gehad.”

Wilmer, 27 jaar

Lisette is oprecht geïnteresseerd, authentiek, gedreven, kritisch naar zichzelf en anderen, integer, behulpzaam en gepassioneerd.

Medecursisten Academie voor Counseling en Coaching

Lisette ontving mij op een warme, vertrouwelijke manier. De weerstand om over vervelende dingen te praten werd snel erg laag. Het moment waarop een coach gaat sturen bleef lang uit. Ze wilde graag dat ik het allemaal zelf zou ontdekken door gewoon vragen te stellen. Maar uiteindelijk ging ze het niet uit de weg en dat vond ik fijn. Het doorbreekt ook de verhouding “hulpvrager vs hulpverlener” en zorgt voor contact van mens tot mens dat veel opener en persoonlijker voelt dan het eerste. Lisette bewandelde een route met weinig modellen en met veel spiegeling van de uiterlijke gebeurtenissen en indrukken naar de innerlijke beleving daarvan. Ze probeerde het contact te leggen tussen wat wil je nou eigenlijk en wat doe ik nou eigenlijk. Daarbij werden denkpatronen die vrijheid en blijheid in de weg stonden (belemmerende vooronderstellingen) stelselmatig voor de spiegel gezet. Uiteindelijk legde dat een kwetsbare kern bloot die eindelijk de aandacht kreeg die nodig was en die daarna mee mocht bepalen wat ik doe.

Ik hou van een stevige en duidelijke aanpak en wist eerst niet of Lisette de juiste persoon is om mij tot verandering van beleving te brengen. Toch wist ze al snel een gevoel bij me op te wekken dat ik er iets mee kon. Ze heeft een heel intuïtieve aanpak die ook voor mij blijkt te werken. Ze luistert erg goed en laat weinig informatie onbenut. Ik kreeg het gevoel bij haar dat er verbindingen werden gelegd tussen denken voelen en handelen op een haast onderbewust niveau, intrigerend. Ze bracht de “weg naar heelheid” terug op mijn netvlies.

We bereikten allebei op ongeveer hetzelfde moment het gevoel dat de coachvraag voldoende was beantwoord.

Man, 47 jaar

Lisette straalt rust uit, biedt een luisterend oor en zoekt diepgang. Ze laat je inzicht krijgen in je eigen handelen, staat open voor je.

Vrouw, 44 jaar

Cursisten ‘Mindset’.

Uitgebreide informatie die heel praktijkgericht was, Dit zet je aan tot motivatie ermee aan de slag te gaan.

Snelle informatie over het onderwerp. Zet je aan het denken’.

De combinatie ouders – leerkrachten heeft leuke gesprekken opgeleverd.

De afwisseling tussen informatie krijgen en delen was positief!

 

Cursisten ‘Onderpresteren‘.

Fijne informele sfeer, concrete handvatten en boekentips waren heel nuttig

Duidelijke heldere uitleg, sterk op de praktijk gericht en een prettige sfeer

Helder materiaal en fijn dat we informatie mee naar huis kregen

 

Cursisten, “Leerstofaanbod’.

‘Heldere uitleg en uitbreiding aan kennis en materialen. Uitwisseling en het inbrengen van eigen casussen/vragen is zeer waardevol.’

‘Heldere informatie. Zowel de theorie als de praktische toepasbaarheid.’

Cursisten, ‘KLeuters met een ontwikkelingsvoorsprong’.

‘Ik heb zicht gekregen op de dingen waar we ons als team in zullen gaan     verdiepen.’

‘Duidelijke informatie, veel ruimte voor eigen inbreng.’

‘Ik heb veel informatie gekregen die ik graag wil toepassen in de groep. Het was zinvol van anderen te horen wat zij doen en waar zij tegenaan lopen. Ervaringen uitwisselen was fijn.
De aanvullende informatie op papier was ook fijn.’