Wat is dat nu eigenlijk, hoogbegaafdheid? Ben je dan gewoon heel erg slim? Weet je alles? Heb je overal verstand van? Is hoogintelligent hetzelfde als hoogbegaafd? In de loop der jaren hebben verschillende mensen getracht een definitie te geven van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is. Ik kan me het meest vinden in de volgende definitie:

 

‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, gedreven en nieuwsgierig van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’
(Definitie  hoogbegaafdheid, tot stand gekomen op het symposium ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zo! ‘ In november 2007)

 

Willem Kuipers en Annelien van Kempen spreken over Xi (extra intelligente mensen) en hebben daar het één en ander over geschreven. Ook zeer de moeite waard voor mensen die meer willen weten over deze gave en willen begrijpen wat het betekent om hoogbegaafd te zijn.

Hoogbegaafd zijn is meer dan een goed stel hersens hebben, is niet vanzelfsprekend slagen in het leven, is niet alles meteen kunnen en tienen scoren. Het is complexer, boeiender, kleurrijker. Bewustzijn speelt hierbij een grote rol.

Mijn uitdaging is ervoor te zorgen dat de hoogbegaafde kinderen van nu het onderwijs en de aandacht krijgen die ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, als emotioneel vlak.
Bij mijn aanbod is te vinden hoe ik dat doe.

Hoogbegaafde volwassenen help ik graag weer helder te krijgen waar hun kracht ligt. Het hoofd heeft vaak de regie, emoties zijn lastig.  In het proces dat je doormaakt op zoek naar wie jij nu werkelijk bent en wil zijn, wil ik je graag begeleiden.
Onder de tab coachen kun je hier meer over lezen.