Privacyverklaring.
Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens verzameld worden als u van mijn diensten of mijn website gebruik maakt en waarom deze gegevens verzameld worden. Zo snapt u precies hoe er gewerkt wordt.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Lisette ter Heerdt Coaching en Advies. U dient zich ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die verwerkt worden.
Lisette ter Heerdt Coaching en Advies verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Uw contactgegevens zijn voor mij alleen. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Tijdens mijn werk maak ik verslagen van mijn werk. Deze verslagen tezamen met verslag van de activiteit koppel ik naar u terug, zodat u een goed idee krijgt van de gegeven begeleiding en hoe uw kind dat ervaren heeft.

Bij de coaching van volwassenen maak ik geen verslagen, tenzij anders afgesproken. Deze verslagen bewaar ik niet langer dan de contractduur.

Waarom Lisette ter Heerdt Coaching en Advies gegevens nodig heeft.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Lisette ter Heerdt Coaching en advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bepaalde administratieve gegevens die ook u kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever dienen door mij zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt. Conform het privacyreglement heb je recht op inzage van het dossier.

Delen van uw persoonsgegevens met derden.
Lisette ter Heerdt Coaching en Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden (collega’s, school, enz.) na toestemming van u of de ouders/verzorgers.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar l.ter.heerdt@gmail.com.
Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Verder wil ik u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Heeft u vragen over het privacy beleid of de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, dan beantwoord ik die graag. U kunt mij bereiken via 06-41568559 of l.ter.heerdt@gmail.com

Beveiliging
Lisette ter Heerdt Coaching en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Lisette ter Heerdt Coaching en Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijvingsnummer: 54416817