Voor basisschool kinderen die onderpresteren bied ik coaching aan. Dit coachtraject voor kinderen van 8-12 jaar die minder presteren dan verwacht kan worden, goede prestaties leveren zonder moeite te doen of alles perfect willen doen en presteren op beheersniveau.  De begeleiding is één op één. Het accent ligt op leren leren en onderpresteren. Dit gebeurt vaak in samenspraak met school. De voorwaarde om te kunnen leren leren is een passend onderwijsaanbod. Als hier nog zaken zijn die aandacht behoeven moet dat eerst opgelost worden.

Ook voor coaching van jongere hoogbegaafde kinderen en kinderen die vooral sociale  en emotionele problemen ervaren kun je bij mij terecht. Ik zoek naar dat wat het kind nodig heeft en pas mijn aanpak daarop aan. Ook hier geldt dat ik kijk naar omgevingsfactoren die van invloed zijn.

Ook  jongeren kunnen bij mij terecht.

Werkvormen die ik hanteer zij afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte het kind/ de jongere. Ik maak regelmatig gebruik van allerlei spelvormen, tafelopstellingen of creatieve werkvormen.

Ouders worden betrokken bij het coachproces. Ik wil ik met ouders graag in gesprek over hoe ze hun  kind beter kunnen begrijpen en motiveren.

Mijn kracht in dit hele proces is dat ik de ander in zijn eigenheid accepteer. Ik kan luisteren zonder vooroordelen. Zoals een ouder zei: ‘Je plaatst mijn kind niet op een voetstuk, je haalt hem niet onderuit, maar hij mag zijn wie hij is.’

Tarief: €75,00 per gesprek van een uur. Na iedere bijeenkomst maak ik een verslag. Vergoeding via PGB is vaak wel mogelijk.
Bij niet tijdig annuleren van een afspraak ben ik genoodzaakt de kosten van het gesprek in rekening te brengen. (24 uur van tevoren)

 

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan contact op via het contactformulier of bel; 06-41568559