Voel, denk, doe!

Training lichaamsbewustzijn op basis van haptotherapie

Een training voor (hoog)begaafde kinderen tussen de 7 en 12 jaar.

Je ziet je kind worstelen in het sociale verkeer of met emoties. Je zou graag willen dat je kind handvatten heeft om op een andere manier met zichzelf en situaties om te kunnen gaan. Onze training ‘Voel, denk doe’, helpt hierbij!

De meeste HB kinderen zitten veel in hun hoofd. Ze zijn intens in denken, in gedrag én in voelen. Dat laatste komt vaak op een andere manier naar buiten dan we verwachten. Intense angsten, dwars en boos gedrag, vast blijven houden aan rituelen/afspraken/dingen, lichamelijk spanning, niet in slaap kunnen komen. Het benoemen van wat hieronder zit qua gevoel, is vaak lastig voor ze en soms ook moeilijk voor ouders om grip op te krijgen. In onze training willen we de kinderen ervaringen geven in het voelen én daarbij uitdagen om woorden te geven voor wat ze ervaren. Daarnaast komen er een aantal mogelijkheden aan bod waardoor de kinderen kennis maken met verschillende manieren om om te gaan met intense gevoelens, lichaamsbewustzijn en omgaan met intensiteit en hoe dat is in relatie met anderen.

Onder begeleiding van Lisette ter Heerdt, ECHA specialist hoogbegaafdheid en Ellis Kappelle, haptotherapeute  voor volwassenen, jongeren en kinderen.

Wat gaan we doen?

Door middel van lichamelijke oefeningen gaan we aan de slag met bewustwording van wat het lijf je vertelt over hoe je je voelt, hoe je je beweegt en wat dat betekent in de relatie met jezelf en anderen.

Je kind wordt zich bewuster van hoe hij/zij  in elkaar zit en welke andere mogelijkheden er zijn om beter in zijn/haar vel te gaan zitten.

Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen

Data en tijden:

17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november,10 december.

Steeds van half 4 tot 5 uur.

Kosten :

€350,-  Betaling in termijnen is mogelijk.

Locatie:

Het Nieuwe Land 8 in Arnhem

Vooraf vindt er met ouders een intakegesprek plaats om te kijken of deze activiteit past bij de vraag van het kind.

Na afloop vindt er een kort eindgesprek plaats waarin we bespreken wat we gezien hebben. Data hiervoor worden nog gepland.

De kinderen houden een werkboekje bij voor reflectie en bewustwording.

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Lisette ter Heerdt. Tel: 06-41568569

Mail: l.ter.heerdt@gmail.com