Je twijfelt aan de capaciteiten van je kind. Op school zien ze een ander kind dan jullie thuis zien.  Is je kind mogelijk (hoog)begaafd? Of is je kind is hoogbegaafd maar op school loopt het toch niet zoals iedereen zou willen en verwachten?

Soms kom je er al pratend met school en je kind niet uit. Dan kan ik hulp bieden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je wilt als ouder concrete handvatten bij de opvoeding. Een adviserend gesprek waarin we samen kijken naar knelpunten, valkuilen en oplossingen behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor reken ik mijn uurtarief van €65,- Een andere mogelijkheid is het bezoeken van de koffieochtenden. Een laagdrempelige activiteit waarin met andere ouders en mij als deskundige ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Voor meer informatie kijk bij koffieochtenden.
  • Je wilt meer duidelijkheid en deskundig advies over hoe je je kind verder kunt helpen op school. Dan kunnen de volgende stappen gezet worden: Ik stuur je drie vragenlijsten die ingevuld kunnen worden, één voor het kind, één voor de ouders en één voor de leerkracht. Is je kind te jong dan hoeft deze lijst niet ingevuld te worden. Wanneer ik de lijsten terug krijg analyseer ik ze. Op basis van die analyse volgt er een voorlopig advies in de vorm van een verslag. In dit verslag staan: 1. Kind kenmerken, 2 Vragen die er nog beantwoord moeten worden en de basis vormen voor een vervolggesprek met kind en school. 3 Handelingssuggesties voor de te nemen vervolgstappen.
    Dit onderzoek inclusief verslag kost €121,-
    Een vervolggesprek naar aanleiding van het verslag kost €75,-
  • Diagnostisch onderzoek. Ik kan het didactisch niveau van je kind bepalen aan de hand van de Cito toetsen en observatie. Belangrijker nog dan de score is de manier waarop je kind werkt aan de opgaven. Ik haal daar veel informatie uit die zeer verhelderend werkt als het gaat om de vraag wat je kind nodig heeft.

Voor intelligentie onderzoek verwijs ik door naar twee collega’s:

Wietske Vriezen. Zij is psychologe en heeft ruime ervaring in het afnemen van intelligentie onderzoek bij hoogbegaafde kinderen. Haar praktijk bevindt zich in Velp.

Tineke Scholten. Zij is orthopedagoge en heeft ook ruime ervaring in onderzoek en advisering m.b.t. hoogbegaafdheid.  Haar praktijk bevindt zich in Doesburg en sinds enige tijd is er ook een locatie in Utrecht.

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan contact op via het contactformulier of bel; 06-41568559