Mijn uitgangspunt is altijd dat zowel ouders als school het beste willen voor de leerling. Samen zoeken we naar de oplossing waar iedereen mee verder kan.

 Scholen kunnen mij inschakelen bij de volgende hulpvragen:

  • U zoekt passend onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling, binnen de kaders van wat de school aankan. Ik kan helpen bij het maken van beleid, de signalering, diagnostisering en het opstellen van handelingsplannen.
  • Communicatie met ouders, hoe doen we dat en hoe willen we dat?
  • U loopt vast met een mogelijk (hoog)begaafde leerling. Ik kan onderzoek verrichten en u helpen bij het vinden van passende oplossingen.
  • U wilt uw team scholen in één van de onderwerpen van ons cursusaanbod.

Leerkrachten

Mogelijke hulpvragen:

  • Hoe ga ik om met (hoog)begaafde leerlingen in de groep?
  • Hoe voer ik een effectief oudergesprek met ouders van slimme leerlingen?

Deze laatste twee onderwerpen kunnen ook als teamscholing aangeboden worden.