Is mijn kind hoogbegaafd?  

Er zijn ouders die merken dat de ontwikkeling van hun kind anders verloopt dan die van andere kinderen.  Zolang je kind nog niet naar een opvang, speelzaal of school gaat merk je daar vaak niet eens zoveel van. Het verschil gaat pas goed opvallen wanneer die stap wel gezet wordt. Maar hoe weet je nu of je kind een echte voorsprong heeft en mogelijk hoogbegaafd zou zijn? De volgende checklist kan je helpen.

Kenmerken van hoogbegaafde kinderen

 • Snel van begrip
 • Grote interesse
 • Adequaat woordgebruik
 • Hanteren en bedenken van oplossingsstrategieën
 • Grote parate kennis
 • Hoge score in het leerlingvolgsysteem
 • Geestelijk vroegrijp
 • Goede opmerkingsgaven bezitten, snel van begrip, hoog leertempo
 • Grote ongewone woordenschat
 • Creatieve en originele ideeën en plannen produceren.
 • Snel kunnen vaststellen wat de aard van een probleem is
 • Zich graag en spontaan bezig houden met moeilijke taken en ingewikkelde denkpatronen
 • Een zeer goed geheugen
 • Grote intrinsiek motivatie voor het verwerven van kennis
 • Volharding bezitten en streven naar perfectie
 • Voorkeur voor zelfstandig studeren
 • Sterk betrokken op bepaalde terreinen
 • Productieve denkers
 • Origineel in het maken van plannen
 • Vindingrijk in het achterhalen van oplossingsmethoden
 • Vaardig in het toepassen van gevonden oplossingsmethoden in diverse situaties
 • In hun element als er thematisch gewerkt kan worden
 • Intuïtief kunnen denken

Kenmerken die ouders vaak ervaren:

 • Hecht aan vaste patronen
 • Is ondernemend en zelfstandig
 • Heeft een cognitieve ontwikkelingsvoorsprong
 • heeft een goed  ontwikkelde fijne motoriek
 • Heeft geen aansluiting  met leeftijdgenoten, speelt liever met oudere kinderen
 • Heeft een grote concentratie en taakgerichtheid
 • Is perfectionistisch
 • Leert zichzelf lezen en rekenen
 • Kan goed logisch redeneren
 • Heeft een ruime interesse in alles wat er om hem heen gebeurt
 • Heeft een andere verwachting van school ( leren)

Zoals bij alle lijstjes, je kind hoeft niet aan alle punten te voldoen. Het is een richtlijn. Er zijn ook kinderen die zich op een aantal punten anders ontwikkelen en ook hoogbegaafd zijn. Zij gaan bijvoorbeeld laat praten, hun motoriek blijft achter of de interesse voor lezen ontbreekt. Ook zijn er bijvoorbeeld kinderen met concentratieproblemen of leerproblemen die hierdoor op en aantal punten een ander beeld laten zien maar dan nog steeds hoogbegaafd zijn.

Hoogbegaafde kinderen hebben andere onderwijsbehoeften dan de gemiddelde leerling. Daarom is het belangrijk ze te signaleren. Aanpassingen binnen het onderwijs en het bezoeken van een plusklas dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van deze slimme kinderen. Niet zelden is het niet eenvoudig de juiste aanpassingen te vinden of het juiste type onderwijs. Het is belangrijk de leerbehoefte, de ruimte en de begeleiding de je kind hierbij nodig heeft in kaart te hebben.

Hooggevoeligheid
Steeds vaker zie ik kinderen in mijn praktijk die niet alleen op cognitief gebied een voorsprong hebben, maar tevens beschikken over een grote gevoeligheid. De één noemt het paranormaal begaafd, de ander houdt het liever bij , ‘een sterk ontwikkelde intuitie’. Hoe je het ook noemt, deze kinderen nemen meer waar en kunnen hier dan ook last van hebben. Ook hierbij geldt dat aandacht hiervoor belangrijk is. Hoofd en hart mogen in balans zijn. Pas dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen.