Wat is dat nu eigenlijk, hoogbegaafdheid? Ben je dan gewoon heel erg slim? Weet je alles? Heb je overal verstand van? Is hoogintelligent hetzelfde als hoogbegaafd? In de loop der jaren hebben verschillende mensen getracht een definitie te geven van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is. Hoe langer ik voor en met hoogbegaafden werk, hoe meer moeite ik krijg met de definities die er zijn. Ik sluit me dan ook graag aan bij collega’s die liever spreken over ‘kenmerken van hoogbegaafdheid’.  Toch is een bepaalde mate van duiding wel handig om enige richting aan te kunnen geven in waar het om gaat. Ik vind herkenning in de volgende definitie:

 

‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, gedreven en nieuwsgierig van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’
(Definitie  hoogbegaafdheid, tot stand gekomen op het symposium ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zo! ‘ In november 2007)

 

Willem Kuipers en Annelien van Kempen spreken over Xi (extra intelligente mensen) en hebben daar het één en ander over geschreven. Ook zeer de moeite waard voor mensen die meer willen weten over deze gave en willen begrijpen wat het betekent om hoogbegaafd te zijn.

Hoogbegaafd zijn is meer dan een goed stel hersens hebben, is niet vanzelfsprekend slagen in het leven, is niet alles meteen kunnen en tienen scoren. Het is complexer, boeiender, kleurrijker. Het Delphi model benoemt veel aspecten die erbij horen. Het werkelijk tot uiting kunnen komen van de begaafdheid hangt echter ook weer samen met de mate waarin we toegang hebben tot ons bewustzijn. Functioneer je vooral in je hoofd? Of durf je ook te voelen en kun je de betekenis van emoties zo duiden dat je je als mens kunt ontwikkelen? Door ervaringen in ons leven kunnen we het contact met ons lijf en alles wat we daar voelen kwijt zijn geraakt. Dat kan gebeuren als we iets traumatisch ervaren, of wanneer de veelheid aan prikkels die binnenkomt zo intens is dat we ons liever afsluiten omdat we niet weten hoe we hier anders me om moeten gaan. Zingeving is een essentieel thema. Wie ben ik in relatie tot mezelf, de ander en de wereld en hoe kan ik iets bijdragen. Kortom; bij hoogbegaafdheid kunnen er veel vragen spelen en afhankelijk van wie jij als persoon bent, je relatie met anderen en de mogelijkheden die je ervaart in de wereld functioneer je op jouw manier. Hoogbegaafdheid is een beladen term. Iedereen heeft er zijn eigen beeld bij. Liever kijk ik met jou naar wie jij als mens bent en wat je nodig hebt.

Mijn uitdaging is ervoor te zorgen dat de hoogbegaafde kinderen van nu het onderwijs en de aandacht krijgen die ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, als emotioneel vlak.
Bij mijn aanbod is te vinden hoe ik dat doe.

Volwassenen help ik graag weer helder te krijgen waar hun kracht ligt. Het hoofd heeft vaak de regie, emoties zijn lastig.  In het proces dat je doormaakt op zoek naar wie jij nu werkelijk bent en wil zijn, wil ik je graag begeleiden.
Onder de tab coachen kun je hier meer over lezen.