Voortgezet onderwijs                    

Wanneer leren altijd vanzelf ging kan het gebeuren dat je vroeg of laat opeens slechtere cijfers gaat halen omdat je geen idee hebt wat studeren nu eigenlijk is. Tijdens een coachtraject gaan we kijken naar hoe je kind omgaat met huiswerk en welke emotionele en motivationele factoren een rol spelen. Ook jullie als ouders worden betrokken bij het proces. Het is belangrijk dat jullie weten wat je kind nodig heeft om weer voldoendes te kunnen halen en gemotiveerd te blijven.

Wat maakt mijn hulp anders dan die van anderen?

  • Als voormalig onderpresteerder weet ik hoe het kan werken. Ik merk in mijn begeleiding dat jongeren het fijn vinden te praten met een ervaringsdeskundige. 
  • Ik laat de jongere het werk doen. Vertel niet hoe het moet, maar spiegel, vraag en reflecteer waardoor er inzicht kan ontstaan.
  • Ik ben open in wat ik denk en voel. Die openheid wordt gewaardeerd. Het helpt de jongere ook open te leren zijn vanuit het principe, ‘goed voorbeeld doet volgen’.

 

 

Basisonderwijs

Een coachtraject voor kinderen van 8-12 jaar die onderpresteren:

Onderpresteren.
(Hoog)begaafde kinderen krijgen niet altijd de juiste aandacht en de juiste begeleiding. Dit heeft als gevolg dat zij onvoldoende worden uitgedaagd en blijven hangen in het ‘informele’ leren. Hierdoor ontwikkelen ze onvoldoende vaardigheden in bijvoorbeeld discipline, doorzetten en metacognitieve vaardigheden zoals plannen en reflecteren, Onvoldoende vaardigheden in het leren leren kan leiden tot onderpresteren. Deze kinderen kunnen zich ongelukkig en geïsoleerd voelen of vluchtgedrag vertonen. Veel voorkomende problemen zijn verveling, vluchtgedrag, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit.

Het traject.
In de bijeenkomsten wordt er één op één  aan de slag gegaan met concrete thema’s en opdrachten. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van denk-, praat- en opdrachtkaarten. Bij de gespreksvoering worden de volgende methodieken gebruikt.

Probleemoplossende gesprekken.
Niet het probleem maar de oplossing staat centraal. Het uitgangspunt is dat het kind zelf de expert is als het gaat om het vinden van oplossingen. Het kind construeert zijn eigen oplossing, uitgaande van zijn krachten en successen. Oplossingsgericht werken gaat uit van de kracht van het kind. Ik help deze kracht te versterken.

Het socratisch gesprek.
Een andere vorm waar ik gebruik van maak is de werkwijze van gesprekken voeren aan de hand van het Socratisch model. Socratisch onderzoek is wezenlijk zelfonderzoek. In een dergelijke gesprekkencyclus wordt aan de hand van systematisch gerichte vragen het kind gedwongen de eigen attitude te erkennen, evalueren en veranderen. Het kind leert om te gaan met procedures van denken.

Ik kijk altijd welke aanpak past bij jouw kind.  Naast het voeren van gesprekken, spelen we spelletjes waarbij er allerlei leervaardigheden aan bod komen, kunnen we gaan tekenen of bouwen en maak ik soms gebruik van elementen uit de methodiek van familieopstellingen.

Ouders en leerkrachten

Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het in stand houden of op kunnen heffen van onderpresteren. Onbewust dragen zij vaak bij aan het in stand houden van de situatie. Het kind heeft anderen nodig om zijn eigen patroon te kunnen doorbreken. Ook de rol van ouders en leerkrachten zal bespreekbaar moeten zijn om het kind verder te kunnen helpen. Hierbij gaat het niet om wat je goed of fout hebt gedaan want iedereen handelt vanuit de juiste intenties. Het gaat er wel om hoe jij het kind kunt helpen weer te gaan presteren.

Duur van een coachtraject.

Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van veel factoren. Er zijn kinderen, ouders en leerkrachten die na een aantal keren zonder mij verder kunnen, er zijn ook kinderen die een heel schooljaar blijven. Dit gaat altijd in goed overleg. Samen met ouders kijk ik wat er nodig is. Ik bied begeleiding op maat omdat ieder kind in zijn eigen situatie weer andere dingen vraagt. In een kennismakingsgesprek kan ik hier meer over vertellen.

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via het contactformulier.