Dat hoogbegaafde leerlingen extra zorg behoeven dat weten we. Veel scholen proberen hier al vorm aan te geven. Toch lukt het nog niet altijd even goed ook deze kinderen passend onderwijs te bieden. Tijd, geld, kennis, allemaal aspecten die een rol spelen bij het al of niet slagen van deze pogingen.

Door mijn ervaring als internbegeleidster, groepsleerkracht en remedial teacher ken ik de valkuilen en knelpunten. Ik vind het belangrijk dat plannen die gemaakt worden uitvoerbaar zijn. Een leerkracht moet uit de voeten kunnen met adviezen die gegeven worden. Het moet passen bij het onderwijs zoals dat gegeven wordt binnen de school en aansluiten bij de specifieke behoefte van deze groep leerlingen.

Ik kom graag in de school, samen met leerkrachten, internbegeleider en directie de kwaliteit van het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen verder professionaliseren. Scholing op de werkvloer!